Logo kraljevskog kendo kluba

Početna Kontakt
Logo kluba

je napravljen uz odobrenje Krunskog Saveta

tsuba štitnik za ruke

Izrada tsube (kovanih, gvozdenih štitnika za ruke na japanskom maču) kao i proces stvaranja katane u Japanu nije samo zanat, već vid umetnosti. Uz odobrenje Krunskog saveta i porodice Karađorđević, spajanjem tsube napravljene u Kjoto stilu je yaguruma (strele i točkovi) i krune Karađorđevića nastao je logo Kraljevskog Kendo Kluba. Ovaj logo je dizajnirao naš član, Radoš Vuković (5. Dan).

tsuba štitnik za ruke

Kruna dinastije Karađorđevića

Logo Kraljevskog kendo kluba