šta je kendo

kendo istorija

Kendo nekada

Kendo je tradicionalni japanski sport koji se bazira na borbi sa drvenim mačevima. Naziv "Kendo" se sastoji od dva karaktera, "ken" što znači mač i "dō" što znači put ili staza. Kendo je nastao kao evolucija iz feudalnog samurajskog treninga. Samuraji su koristili drvene mačeve za trening u srednjem veku, a kasnije su se pojavili i drveni štitovi i oklopi. Tokom 19. veka, kendo se počeo razvijati kao sport koji se trenira u klubovima i školama. U 20. veku, kendo se proširio širom sveta i postao jedna od najpopularnijih japanskih borilačkih veština. Kendo se trenira u posebno dizajniranim dvoranama, a takmičari se oblače u posebnu opremu koja uključuje oklop, rukavice i zaštitnu maske. Cilj je da se pogodi protivnik u određena područja tela kako bi se postigao "pogodak". Kendo se često smatra kao sport koji pomaže u razvoju samodiscipline, snage volje i fizičke kondicije.

Kendo nekada

Kendo danas

Moderne kendo tehnike se sastoje od zaseka i uboda, a napadi se vrše isključivo prema bodovnim zonama, na rukama, glavi i telu. Umesto pravim mačevima, kendo se vežba mačevima od bambusa-shinai. Bodovne zone su pokrivene zaštitnom opremom koja je napravljena po uzoru na samurajske oklope. Ova oprema omogućava borcima da se u potpunosti prepuste treningu i izvode tehnike punom snagom bez straha od povrede. Za razliku od ostalih borilačkih veština i sportova, kendo trening je veoma bučan. To je zato što kendoke koriste kiai (glasan uzvik), kako bi izrazili svoj borbeni duh dok napadaju. Uz to kendoke izvode i fumikomi-ashi, odnosno snažan udarac nogom o podlogu koji se izvodi istovremeno sa zasekom. Kendoke se kreću specifičnim klizećim korakom po glatkim podovima dojo-a (sale za treniranje) i uglavnom treniraju u parovima. Osnove, kao što su: gard, uzmah, zasek i osnovne tehnike se uče individualnim vežbanjem koje nadgleda instruktor. Osim vežbanja kendoa u oklopima, veoma važan aspekat ove veštine čine i kendo kate, tj. niz unapred dogovorenih tehnika koje dva partnera izvode mačevima od punog drveta ili čelika. Cilj kendoa nije samo razvijanje fizičkih sposobnosti neophodnih za mačevanje, već takođe i razvijanje moralnih i duhovnih vrednosti koje možemo preneti na svakodnevni život.

Kendo danas